„Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 r. w Rybniku, na Śląsku, jako syn Józefa i Marii z domu Müller. Przyszedł na świat w rodzinie wielodzietnej-miał czterech braci: Rudolfa, Herberta, Ernesta i Henryka oraz cztery siostry: Adelajdę, Elżbietę, Zuzannę i siostrzyczkę, która umarła przy urodzeniu, a której imienia nie znamy. Troje z rodzeństwa zmarło w dzieciństwie, o sześcioro dożyło wieku dojrzałego. Franciszek był szóstym z kolei dzieckiem. Jego ojciec, Józef Blachnicki pracował jako starszy pielęgniarz, a mama Maria zajmowała się domem i wychowaniem dzieci.”

(D.Seweryn, Nasze korzenie, Kraków 2019, s.13)

Dnia 26 sierpnia 2020 roku podczas podsumowania OŻK 2020 Eucharystią przy grobie sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego rozpoczęło się świętowanie jego 100 urodzin.

A oto kalendarz obchodów stulecia urodzin sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego:

 • 26 VIII 2020 (Krościenko n. D.) – Rozpoczęcie: uroczysta Msza św. w trakcie Podsumowania OŻK 2020, przewodniczył ks. bp Krzysztof Włodarczyk
 • Cykl audycji: 12 spojrzeń – Ojciec Franciszek Blachnicki z różnych perspektyw, od 26 sierpnia 2020 w cyklu comiesięcznym – zobacz www.dk.oaza.pl , www.domowykosciol.de)
 • X 2020–VI 2021 (Lublin): Seminaria Ad ecclesiam vivam – Instytut im. Ks. F. Blachnickiego, KUL
 • 12–14 X 2020 (Spała) – XXIX sympozjum Koinonia
 • 15–17 I 2021 (Warszawa) – Spotkanie odpowiedzialnych Domowego Kościoła
 • 5–7 II 2021 (Lublin) – Weekendowa Oaza Modlitwy prowadzona przez INMK
 • Pierwsza połowa marca 2021 (Warszawa) – konferencja w Sejmie; druga edycja gali: Prawda – Krzyż – Wyzwolenie
 • 24 III 2021 g.18 (Rybnik) – Eucharystia w setną rocznicę urodzin ks. F. Blachnickiego
 • 27 III 2021 g. 17 (Krościenko n. Dunajcem) – Eucharystia w setną rocznicę urodzin, ks. bp Andrzej Jeż
 • 17 IV 2021 (Kraków) – sympozjum o ks. Blachnickim organizowane przez INMK i Instytut im. Ks. F. Blachnickiego
 • 24 IV 2021 (Tychy, parafia św. Marii Magdaleny) – pielgrzymka Unii Kapłanów Chrystusa Sługi
 • 1–3 V 2021 (Krościenko n. D.) – IX Kongregacja Diakonii
 • 15 V 2021 (Kalisz) – XXIV Pielgrzymka Domowego Kościoła
 • 27–29 VIII 2021 (Carlsberg) – zakończenie roku obchodów stulecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego

Zachęcamy do tworzenia różnych dobrych inicjatyw związanych właśnie z 100 rocznicą urodzin ks. Franciaszka i nadsyłania tych pomysłów do naszej strony (może stana się inspiracja dla innych…).

Podobne artykuły