Znak Roku i Piosenka Roku

Znak roku
Na Jasnej Górze podczas 45. Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie (28.02.-02.03.2020) zaprezentowany zostały nowy znak i piosenka roku formacyjnego 2020/2021. Autorem znaku jest Marcin Łęczycki. Składa się z dwóch ważnych elementów zasadniczych. Z drzewa, a także kuli ziemskiej. Drzewo pochodzi z grobowca założyciela Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego i jest wpisane w kule ziemska. Jest ono symbolem świadectwa, dojrzałości misyjnej i ewangelizacji. Ale korzenie nie są w świecie, ale poza nim, aby podkreślić, że pochodzą one od Chrystusa.

Piosenka roku
„W tej miłości Chryste dojrzewać chce, Tobie chwałę oddać i cześć ..” Centralna Diakonia Jedności wybrała propozycję Oli i Krzysztofa Rębaczy z diecezji bydgoskiej o tytule „Dojrzałość w Chrystusie”. Od 2015 oku formują się w Domowym Kościele i posługują w Diecezjalnej Diakonii Muzycznej.”Ola i Krzysztof są autorami również zeszłorocznej piosenki roku.

Link do piosenki: Youtube

Podobne artykuły