45 Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło Życie w Częstochowie

W dniach 28.01-01.03.20 mieliśmy łaskę udziału w 45 Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło Życie w Częstochowie na Jasnej Górze.
Było to nasze drugie spotkanie w gronie ludzi którzy dzięki swojemu zaangażowaniu i służbie przyczyniają się do funkcjonowania i wzrostu naszej wspólnoty.
Hasłem przewodnim Kongregacji był temat nowego roku pracy ,,Dojrzałość w Chrystusie’’
Tradycyjnie podczas spotkania odpowiedzialnych zaprezentowany był znak roku oraz piosenka roku.
Wśród zaproszonych gości którzy przewodniczyli Kongregacji był Biskup Krzysztof Włodarczyk, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchu Światło Życie , moderator generalny kś. Marek Sędek, para krajowa Katarzyna i Paweł Maciejewscy wraz z moderatorem krajowym kś Krzysztofem Łapińskim obecny był również nasz kś Jacek Herna z siostrami z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła oraz wielu innych znamienitych osób zaangażowanych w Ruchu Światło Życie.
Przez te dwa dni dane nam było usłyszeć wiele ciekawych treści czym powinna cechować się dojrzałość chrześcijańska osób świeckich, kapłanów i osób konsekrowanych.
Dzień rozpoczęliśmy poranną modlitwą kościoła jutrznią podczas której zawierzyliśmy nadchodzący dzień i to wszystko co będzie się w tym czasie działo.
Pierwszym z prelegentów był o. Schulz który, nakreślił schemat dojrzałości ludzi świeckich.
W szczegółowy sposób wyjaśnił jak mamy jako osoby świeckie realizować ten proces poprzez współpracę z Duchem Świętym którego właśnie owcem jest osiągnięcie dojrzałości w Chrystusie.
Z kolei drugi prelegent kś. prof. Marek Tatar zachęcał kapłanów między innymi do nieustannej refleksji i przypomnienia sobie kim są do czego Pan Bóg ich powołał oraz jakie zadania przed nimi stawia jako sposobu do kształtowania w sobie postawy dojrzałego kapłana.
Trzecim z prelegentów był kś. Marek Chmielewski który ukazał jak wielką wartość mają osoby konsekrowane w kościele. A dojrzałość duchowa winna być nieustannie definiowana w kluczach czystości, ubóstwa , posłuszeństwa oraz więzi braterskiej we wspólnocie.
Zwieńczeniem sobotnich wykładów były świadectwa osób które, są zaangażowane w jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się diakoni , diakonii misyjnej.
Opowiadali jak praca na misjach w Afryce i nie tylko miała wpływ na ich życie i jak wielkie dzieła za ich pośrednictwem realizował Pan Bóg w lokalnych społecznościach.
W ciągu całego dnia nie zabrakło oczywiście modlitwy. Wspólnotowa Eucharystia wraz z przybyłymi pielgrzymami na Jasną Górę dała prawdziwie odczuć gdzie bije serce narodu właśnie tutaj w sercu Matki.
Podczas wieczornych nieszporów zostali przyjęci i pobłogosławieni nowi członkowie Stowarzyszenia Diakoni Ruchu Światło Życie . Tych kilkadziesiąt osób było dla nas prawdziwym świadectwem tego że prawdziwym członkiem Domowego Kościoła jest się wtedy kiedy podejmuje się służbę na rzecz wspólnoty i kościoła. Chwała Panu za ich postawę.
Ukoronowaniem dnia było ofiarowanie tego wszystkiego co się wydarzyło przez cały dzień Matce Bożej podczas Apelu Jasnogórskiego.
W niedzielę tak jak poprzedniego dnia rozpoczęliśmy modlitwą poranną kościoła jutrznią, po której pan prof.Paweł Skibiński definiował dojrzałość osobową na przykładzie prymasa S. Wyszyńskiego.
Pan Profesor Skibiński w czytelny sposób przedstawił jak niezwykle duchowo uformowany był prymas S. Wyszyński.
Jego dojrzałość przejawiała się w niewyobrażalnym zakorzenieniu w Chrystusie, opanowaniu, wszechstronnym wykształceniu, wprost heroicznej postawie miłości szczególnie do nieprzyjaciół był człowiekiem o gigantycznej ciekawości świata.
Po wysłuchaniu tego wykładu odnosiło się wrażenie że każdy w jakiś sposób tęskni za osiągnięciem takiej dojrzałości.
Kolejnymi mówcami którzy zabrali głos byli ludzie którzy są aktywnie zaangażowani w procesy rozbudowy i rewitalizacji centrum Ruchu Światło Życie w Krościenku.
Między innymi zabrał głos główny ekonom Ruchu który, opowiadał o realizowanych projektach budowy centrum ekologii integralnej w Krościenku, planach budowy centrum hotelowo rekolekcyjnego na szczycie Kopiej Górki oraz rewitalizacji poszczególnych budynków znajdujących się w centrum takich jak np. Namiot Światła.Te przedsięwzięcia wymagają jednakże ogromnych nakładów finansowych których bez zaangażowania się członków Ruchu ,Centrum w Krościenku nie będzie wstanie unieść.
Nie tylko jednak sprawy związane z rozwojem Centrum Ruchu Światło Życie stawiano przed oczami zgromadzonych lecz również zachęcano aby zaangażować się w wspieranie innych projektów które mają na celu troskę o dobro małżeństw, rodziny czy budowaniu relacji np. randka małżeńska , warsztaty małżeńskie czy warsztaty dla ojców.
Nie zapomniano wspomnieć również o naszym centrum w Carlsbergu które też ma w planach rozbudowę bazy noclegowej i edukacyjnej i potrzebuje wsparcia finansowego.
Dlatego oprócz modlitwy mile widziane jest również wsparcie materialne na tyle ile każdy może.
Po przedstawieniu planów i inwestycji w infrastrukturę budowlaną i duchową głos zabrał ks. Marek Sądek moderator generalny Ruchu który w bardzo dobitnej refleksji wskazał cechy dojrzałego człowieka zakorzenionego w Chrystusie.
Między innymi powiedział że człowiek dojrzały musi przyjąć postawę ucznia trwającego przy Zbawicielu aby od niego uczyć się jak ma żyć i radzić sobie trudnościami życia. Kolejnymi cechami są postawa służby i daru z siebie .
Na zakończenie Biskup Krzysztof Włodarczyk wskazał na osobę Jana Pawła II jako wielkiego orędownika Ruchu Światło Życie i przyjaciela ks. Blachnickiego. Przypomniał że jako członkowie Ruchu musimy wysoko trzymać podniesioną poprzeczkę i nigdy nie godzić się na bylejakość. Cytując Jana Pawła II powiedział że mamy zawsze od siebie wymagać choćby nikt od nas nie wymagał i pamiętać co jest celem naszego życia, zbawienie.
Dziękujemy Panu Bogu za dany nam czas przeżycia Kongregacji na Jasnej Górze, wysłuchania tego wszystkiego co za pośrednictwem prelegentów Pan Bóg chciał nam powiedzieć, za dar modlitwy u stóp naszej Matki, za dar wspólnoty i spotkania się z innymi ludźmi którzy ofiarowali swoje życie na służbę wspólnocie i kościołowi
Za to wszystko niech będzie Chwała Panu
Romek i Ania Rybarczykowie

Poniżej zamieszczamy linki do bezpośredniego wysłuchania tego wszystkiego co nam było dane przez te dwa dni przeżyć.
https://www.youtube.com/watch?v=QbsTnrPlrOE
https://www.youtube.com/watch?v=PYnICxIRSD8
https://www.youtube.com/watch?v=xkXqdLOE_DI

Piosenka roku
Znak roku

Podobne artykuły