Rejonowe spotkanie animatorów DK (03.2019)

W dniu 23.03.2019 odbyło się w Dortmundzie Rejonowe spotkanie animatorów (dekanat środkowy). Przyjechali animatorzy kręgów DK z Essen/Aachen, Dortmund, Paderborn, Bonn i Bielefeld. Rozpoczęliśmy Namiotem Spotkania w kościele św. Anny przy PMK Dortmundzie. Kolejnym punktem było spotkanie formacyjne animatorów, które miało miejsce w salkach parafialnych. Podczas tej części animatorzy mieli tu doskonałą okazję, aby poszerzyć wiedzę na temat zadań i obowiązków animatora. Krzysztof Michoń przygotował ku temu bardzo ciekawy program, którego jednym z punktów było m.in. wspólne obejrzenie filmu o życiu i działalności ś.p. siostry Jadwigi Skudro. Przypomnieliśmy jak i omówiliśmy sobie z Zasadach DK (30) jakie są zadania wspólne dla wszystkich par odpowiedzialnych w DK (jesteśmy tak zwaną Diakonia Domowego Kościoła-DDK, 23) oraz jakie cechy powinno posiadać każde małżeństwo pełniące posługę pary odpowiedzialnej (32). Zachowanie Charyzmatu DK i wierność myśli ojca Blachnickiego było myślą przewodnią całego spotkania. Nawiązała się też żywa wymiana doświadczeń, radości, potrzeb i trudności w realizowaniu bycia animatorem w kręgach. Mówiliśmy między innymi o potrzebie pogłębienia różnego rodzaju diakonii DK w Niemczech, których powstawanie i wzrastanie jest naturalną konsekwencją zachowania charyzmatu DK. Jezus powołuje nas przecież do aktywnego służenia sobie nawzajem. Każdy z nas ma jakiś potencjał, którym mógłby usłużyć swej siostrze, czy swojemu bratu. Po części formacyjnej była wspólna Eucharystia sprawowana przez moderatora rejonowego Ks. Krzysztofa Romanowskiego jak i moderatora DK w Dortmundzie ks. Piotra Szwaja. Pod koniec Mszy św. Proboszcz PMK w Dortmundzie ks.Bartłomiej Ilków wyraził swoją radość i wdzięczność, że kręgi DK są, rozwijają się, regularnie spotykają i niosą piękne przesłanie w dzisiejszy świat. Bezpośrednio po Mszy św., była wspólna aggape. Było to bardzo miłe, sympatyczne i bogate w treści spotkanie. Po naładowaniu naszych animatorskich akumulatorów wróciliśmy pełni nowych inicjatyw, aby kontynuować służbę w naszych kręgach.

Adriana i Roman Brzezińscy / DK Paderborn

Podobne artykuły