Wielkopostny Dzień Wspólnoty

10.03.2018 w Katholische Pfarrei St. Paulus w Dreźnie Plauen odbył się Wielkopostny Dzień Wspólnoty DK Rejonu Berlin, Drezno, Lipsk, którego tematem przewodnim było: „Sługa Niepokalanej”.

Rozpoczęliśmy o godzinie 11.30 zawiązaniem wspólnoty, podczas którego przywitaliśmy wszystkich uczestników a szczególnie Moderatora Krajowego DK w Niemczech Ks. Jacka Herma i dwie Członkinie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła Basię i Jolę.

Po oficjalnym przywitaniu i przedstawieniu się poszczególnych kręgów z naszego rejonu Ks. Jacek wygłosił do nas katechezę podczas której przedstawił nam temat Dnia Wspólnoty.

Na początku podkreślił jak ważne jest środowisko wiary w którym wzrastamy my i nasze dzieci szczególnie tutaj na terenie Niemiec. Zaznaczył że życie bez pogłębiania osobistej relacji do Pana Boga i formowania się wierze może doprowadzić do tego że będziemy narażeni na wiele zagrożeń.

Zachęcał do tego żeby uświadomić sobie to gdzie teraz obecnie się znajdujemy czyli we wspólnocie Domowego Kościoła w zaczynie którym Pan Bóg chce się posłużyć do rozprzestrzeniania dobra w tym świecie w którym się znajdujemy.

Ale jak realizować postawę służby w świecie ?

Ks Jacek odwołał się do Ks. Franciszka Blachnickiego i jego doświadczenia realizacji tej postawy.

Założyciel Ruchu Światło Życie odkrył że to co może przemieniać świat to jest wiara żywa osobista która jest dzielona z innymi.

Żeby jednak dobrze dostrzec jak ta postawa ma być realizowana należy na początku nauczyć się odkrywać co jest zamysłem Boga, a kto ma pomóc w rozeznaniu tego jak nie, Niepokalana.

Niepokalana jest tą która pomaga odkryć ten zamysł ale i uczy go realizować.

Postawa służby jest ogólnie trudnym doświadczeniem którą można realizować jedynie poprzez doświadczenie wiary faktycznej a nie teoretycznej.

Służyć można jedynie w postawie wolności, Jezus również przyszedł na świat żeby służyć a nie żeby mu służono.

Moc która ma pomóc realizować tą postawę w naszym życiu musi pochodzić od Ducha Św. który napełni nas ofiarnością i upodobni nas do Jezusa i Maryji.

Sługa wykonuje to co Pan powiedział, i żyje w zaufaniu do Jezusa czasem nie rozumiejąc tego.

Sługa to ten, który pozwala aby Słowo Jezusa wypełniło się w jego życiu i poprzez jego służbę.

Po katechezie Ks Jacka napełnieni treściami które nam przekazał udaliśmy się przed Najświętszy Sakrament aby wraz z Maryją rozważać tajemnicę zwiastowania.

Wsłuchując się w rozmowę Maryji z aniołem mogliśmy zobaczyć jak powinna wyglądać nasza rozmowa z Bogiem.

Kulminacyjnym momentem naszego Dnia Wspólnoty była Eucharystia podczas której mogliśmy się napełnić Słowem Bożym i Ciałem Pana Jezusa.

Po tej duchowej uczcie udaliśmy się na Agapę gdzie mogliśmy cieszyć się pysznymi owocami pracy rąk naszych żon:-)

Kolejnym punktem naszego Dnia Wspólnoty były spotkania w grupach gdzie mogliśmy wspólnie podzielić się postawą służby, i, jej realizacją w naszych rodzinach, wspólnocie i parafii.

Podczas godziny świadectw kilka małżeństw podzieliło się swoim doświadczeniem służby w DK.

Miedzy innymi Tomek i Danusia Kycia , którzy opowiedzieli o swoim zaangażowaniu w życie wspólnoty DK w Berlinie i opowiedzieli o kolejnej inicjatywie w której będą posługiwać jako animatorzy – „Oaza dla dzieci z rodzicami” (www.oazadladzieci.org).

Do przeżywania właśnie tego typu rekolekcji przekonywał i gorąco zachęcał również Ks Jacek który dostrzega w tym głęboki sens stwarzania środowiska wzrostu wiary dla dzieci i młodzieży którego tak często brak na co dzień.

Godzina świadectw była ostatnim punktem naszego wspólnego czuwania.

Na zakończenie otrzymaliśmy Boże błogosławieństwo które ma nas wspierać na drodze posługi w rodzinie i wspólnocie .

Dziękujemy wszystkim którzy tak licznie przybyli, szczególnie Ks Jackowi za piękną konferencję i kazanie podczas Eucharystii. Serdeczne Bóg zapłać gospodarzowi miejsca Ks Marcinowi Ogórkowi i tym którzy się przyczynili do zorganizowania togo Dnia Wspólnoty w Dreźnie.

Romek i Ania Rybarczykowie

 

Podobne artykuły