Spotkanie opłatkowe dla rodzin DK w „Marianum”, w Carlsbergu

Odbyło się 8. i 9. stycznia 2011. Gośćmi spotkania byli ks.bp Adam Szal – delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu i moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Dr Adam Wodarczyk.W spotkaniu uczestniczyło ok. 15 par DK z Paderborn, Reutlingen, Saarbrücken i Carlsbergu oraz osoby mieszkające w pobliżu. Po zawiązaniu się wspólnoty i wzajemnym przedstawieniu się katechezę wygłosił ks. Adam Wodarczyk.

„Słuchać Pana” – to hasło pracy Ruchu w roku formacyjnym 2010/2011. Słowo Boże dociera do nas różnymi drogami: przez ewangelizację, liturgię, modlitwę, adorację Pana i kontemplację i znaki czasu , pouczając , że jesteśmy tylko pielgrzymami do wieczności. Świat „infekuje” nas antyewangelią, atakując wiadomościami o skandalach, aferach, korupcji, aborcji a także szkaluje Kościół i przekłamuje jego nauczanie. Jezus ma dalej swą misję zbawczą dla nas i powierza ją Kościołowi. A więc „Słuchać Pana… w Kościele”. Słowo Boże nie jest dla mnie samego , ale ma być głoszone „wszędzie i zawsze”( jak ostatnio pisze papież Benedykt XVI) wszystkim ludziom. Stąd płyną dla nas świeckich obowiązki zanoszenia go innym, przez świadectwo życia i ewangelizację. Południowej Eucharystii przewodniczył ks. Bp Adam Szal , po południu odbyło się kolędowanie i dzielenie się opłatkiem a następnie grupa dzieci i młodzieży z PMK Kaiserslautern zaprezentowała „jasełka”.Wieczorem bawiliśmy się w czasie pogodnego wieczoru. W niedzielę, rano ks.bp Szal i ks.dr Wodarczyk odpowiadali na pytania uczestników, wspominając swe początki w Ruchu. Był też czas na rozmowy osobiste i stąd wg sugestii ks. Wodarczyka narodziła się idea powołania par rejonowych dla kręgów DK, rozsianych w Niemczech, celem lepszej informacji wzajemnej i wybrania w przyszłości pary krajowej dla Niemiec.

Z tego miejsca pragniemy podziękować obu naszym gościom za przybycie, poświęcony nam czas , katechezy i homilie.
Anna i Jerzy Łodzinski

20110518-054241.jpg

20110518-054257.jpg

20110518-054307.jpg

20110518-054314.jpg

20110518-054324.jpg

Spotkanie opłatkowe dla rodzin DK w carlsberskim „Marianum”

Odbyło się ono 2. i 3. stycznia 2010 , na które przybyły rodziny z kręgów DK w Dortmundzie , Paderborn i Reutlingen oraz z okolicznych kręgów i rodziny nie należące jeszcze do Domowego Kościoła.

Po zawiązaniu wspólnoty i krótkim przedstawieniu się rodzin spotkanie ubogacił ks.Andrzej Wachowicz –moderator krajowy DK-katechezą:
„Słyszeć i słuchać Słowa Bożego”. Aby Go słuchać – należy swe życie podporządkować Słowu Bożemu. Jak czytać Pismo Św.? Szukając w nim prawd Bożych , a nie opisów historycznych itp., w oparciu o tradycję Kościoła i jego wykładnię (przypisy). Do tego potrzeba wiary, z której wynika posłuszeństwo i chęć wprowadzania Słowa w życie. Małżeństwo jest też szkołą słuchania Boga przez codzienny(też rodzinny) kontakt z Pismem Świętym. Ten kontakt uzdalnia nas do służenia innym z miłością.
Eucharystia południowa miała też „małżeński” charakter przez uroczyste odnowienie przyrzeczeń ślubnych i błogosławieństwo małżonków.
Część popołudniową wypełniły życzenia noworoczno-opłatkowe, prezentacja pracy kręgów DK i „jasełka”, zaprezentowane przez grupę dzieci i młodzieży z PMK Kaiserslautern, prowadzoną od lat przez panią katechetkę.
Wieczorem-po uśpieniu maluchów- był pogodny, taneczny wieczór , który poprowadziła para wodzirejów z Polski.
Rankiem w niedziełę można było rozmawiać z moderatorem krajowym DK ks. Andrzejem. Wprawdzie miało się to odbyć w agresywnej dziennikarsko formie „wszystko za wszystko”, ale z wypowiedzi ks. Wachowicza mogliśmy poznać jego drogę i powołanie kapłańskie oraz kondycję krajowego DK, prężnej obecnie gałęzi Ruchu.
Kończąc dziękujemy Mu za trud przybycia do Carlsbergu z dalekiego Koszalina, za piękne homilie i umocnienie nas w wierze, że w nowym roku powstaną w Niemczech liczne kręgi Domowego Kościoła.

Anna i Jurek Łodzinski

20110518-054813.jpg

20110518-054819.jpg

20110518-055342.jpg

Opłatek dla rodzin w „Marianum“

Tradycyjnie w styczniu (10-11.01.2009) odbył się w carlsberskim „Marianum“ Opłatek dla rodzin, organizowany przez kręgi Domowego Kościoła.

Spotkanie to ubogacił swą obecnością i homiliami ks. bp Adam Szal (delegat Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie) oraz ks. Adam Wąsik (moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Centrum w Krościenku) i ks. Daniel Trojnar (moderater Ruchu w diecezji przemyskiej).

W sobotę wysłuchaliśmy katechezy na temat „Słowo Boże w rodzinie“, którą głosił ks. Jacek Herma, moderator „Marianum“ w Carlsbergu. Według psalmu 119 „Słowo Boże jest lampą u mych stóp“ – więc jak, pośród wielogłosu informacji, je usłyszeć?

Narzędziem jest Pismo św., ale wpierw muszę sam przyjąć słowo, przemyśleć je w ciszy i skupieniu, zanim zacznę się nim dzielić z innymi. Aby usłyszeć głos przemawiającego Boga, trzeba na ten czas zamilknąć, więc potrzeba, by modlitwa stała się czasem słuchania słów Boga do mnie, a potem wyciągnięcia wniosków dotyczących mojego życia, moich często niełatwych, i nie zawsze zjednujących popularność wyborów. Rodzina to dobre miejsce dla słuchania i głoszenia Słowa Bożego. Ten dar, przeżywany najpierw przez nich osobiście, rodzice winni przekazywać dzieciom, aby one w nim wzrastały. Także Jezus w Rodzinie Świętej poddał się prawom ludzkiego rozwoju i wzrastał kształtowany przez Swych Rodziców. Każde dziecko ma dorastać do realizowania własnych planów i wyborów wspomagane światłem Słowa Bożego i przykładem życia wiary swoich bliskich.

Popołudnie upłynęło w „opłatkowej“ atmosferze, wśród życzeń, kolęd i świadectw uczestników spotkania o roli charyzmatu Ruchu w ich życiu.

Popołudniowa katecheza podjęła temat: „Rodzina szkołą wolność ewangelicznej“. Z lektury listu do Galatów (por. Gal 5,1.13) wynika , że wolność ofiarowana nam przez Boga to nie samowola depcząca prawa innych, lecz umiejętność dokonywania wyborów w głębokiej przyjaźni z Bogiem. Droga kroczenia za Jezusem, Jego nauką prowadzi ucznia do świadomych wyborów, a równocześnie Bóg, który jest pierwszym gwarantem ludzkiej wolności, daje prawo człowiekowi, aby wybierając – kosztował owoców swego wyboru. Krocząc za Jezusem, jako Jego uczeń, muszę wiedzieć, za Kim idę, dlatego tak ważne jest poznawanie Chrystusa, rozpoznawanie Jego głosu w codziennych okolicznościach życia.

W niedzielę odbyło się raczej „kameralne“ spotkanie z naszymi gośćmi z Polski. Przybliżali oni nam pracę Ruchu w diecezji przemyskiej. Mówili o rekolekcjach ewangelizacyjnych w parafii jako o podstawie formowania grup modlitewnych i kręgów Domowego Kościoła. Poszukujący pogłębienia duchowego są zapraszani na rekolekcje tematyczne, o których informację można znaleźć na stronie internetowej diecezji. Organizowane są też w ośrodku w Rzepedzi, w Bieszczadach, Oazy dla rodzin, ale zaleca się, aby dzieci od 4. klasy jeździły osobno na Oazę Dzieci Bożych. Krucjata Wyzwolenia Człowieka krzewi kulturę trzeźwości także przez propagowanie zabaw i wesel bezalkoholowych; wspierając ich przeprowadzanie poprzez angażowanie wodzirejów oraz organizując kursy tańca (szczególnie dla młodych, przy parafiach). Zwraca się także mocno uwagę na piękny wystrój sal zabawy i estetyczny, nieprowokujący ubiór uczestników . Z naszej, „niemieckiej“ strony wspomnieliśmy o innych wymiarach zniewolenia niż alkohol, na przykład od seksu, narkotyków, internetu, telefonu komórkowego, co będzie poruszane na łamach „Eleuterii“ – periodyku KWC w Polsce.
Cieszymy się, że Nowy Rok 2009 zaczął się dla rodzin i Domowego Kościoła tak ciekawym spotkaniem.
Ania i Jurek Lodzinski

20110518-011007.jpg

20110518-011015.jpg

20110518-011022.jpg

20110518-011029.jpg

20110518-011034.jpg

20110518-011041.jpg