Podsumowanie roku pracy w Skorzeszycach k. Kielc

W ośrodku rekolekcyjnym w Skorzeszycach w dniach 11.-13.09.2009 Domowy Kościół spotkał się, aby ocenić miniony rok pracy. Obecni byli: ks.bp Adam Szal, ks.dr Adam Wodarczyk, ks.dr Andrzej Wachowicz i odpowiedzialni za DK w „terenie“:para krajowa, pary filialne(łączące wiele diecezji), pary diecezjalne . Byli też pp. Karolewscy – para łacznikowa wspierająca nas na zachodzie Europy i w Ameryce.Kręgi za granicą RP reprezentowała para z Austrii i my z Niemiec.
W piątek para krajowa Mirek i Jola Słobodowie zawiązując wspólnotę (150 osób) zachęcili nas do systematycznej pracy formacyjnej w rodzinach i kręgach DK. Wspomnieli też o trwającym obecnie roku modlitwy za kapłanów, apelując o polecanie Bogu moderatorów i księży towarzyszących kręgom.
Sobota zaczęła się wyjazdem do Sanktuarium Św. Krzyża na pobliskiej Łysej Górze. W czasie Eucharystii z udziałem biskupa kieleckigo ks. K. Gurdy nastąpiło powołanie nowych par diecezjalnych i łącznikowych w miejsce ustępujących. Po Mszy Św. zwiedziliśmy klasztor będący od niedawna w rękach księży oblatów.Popołudnie – to spotkania w filiach DK, a wieczorem koncert organowy w pobliskim kościele.
Niedziela była dniem spotkania ogólnego. Po prezentacji DK w diecezjach i za granicą moderator krajowy podkreślił odpowiedzialność par diecezjalnych za przygotowanie i propagowanie rekolekcji wśród rodzin. Zaproszony prof. Tronina z KUL mówił o roli „Biblii w rodzinie“, ukazując potrzebę częstego sięgania po Pismo Święte we wspólnocie. Moderator generalny Ruchu podziękował zebranym za liczny udział w pielgrzymce do Warszawy 6.6.2009. Wspomniał też o „Operacji Rzym“- rekolekcjach oazowych III stopnia dla ok. 250 osób. Już dziś planowana jest podobna Oaza III w Rzymie w 2010 r. Państwo Beata i Tomasz Strużanowscy przejęli „List DK“, który ukazuje się obecnie w zmienionej szacie graficznej, ukierunkowany tematycznie np. ostatni nr 114 o modlitwie osobistej, stanowiąc pomoc dla animatorów kręgów.

Niedzielną Eucharystię zwieńczającą spotkanie prowadził ks.bp Adam Szal i w homilii nawiązał do b. ważnego dokumentu Episkopatu Polski p.t. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie“.
Spotkanie doroczne w Skorzeszycach zorganizowała para diecezjalna kielecka pp. Kapuścińscy i nowo powołani pp. Saletra.
Anna i Jerzy Łodzinski

20110518-055315.jpg

30-Lecie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski …dzień 6. czerwca 2009 pozostanie nam w pamięci !

Latem ubiegłego roku moderator generalny Ruchu Światło-Życie zaproponował uczczenie pierwszego przyjazdu Papieża-Polaka do Polski w czerwcu 1979r. przez jednodniową pielgrzymkę do Warszawy na dawny Plac Zwycięstwa. Stąd padły w zakończeniu homilii papieskiej niezapomniane słowa: ”Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”! One odwróciły bieg historii narodów Europy wyzwalając je z więzów komunistycznego zniewolenia. I tak na apel moderatora odpowiedział nie tylko Ruch Światło–Życie w Polsce, w Niemczech, Austrii, Słowacjii, na Ukrainie i Białorusi ale i przedstawiciele wielu innych stowarzyszeń i ruchów katolickich. W swej katechezie wstępnej ks.dr Wodarczyk przypomniał słowa Ojca Świętego JPII, że Chrystus jest kluczem do zrozumienia człowieka, aJego krzyż rzeczywistością, bez której nie sposób zrozumieć historię Polski. Jest to przestoga dla laicyzacji szerzącej się w obecnym społeczeństwie konsumpcyjnym.
Wzywając wspólnie Ducha Świętego(czyniło to ok 30 tys. osób) zobowiązywaliśmy się niejako do wykorzystania Jego darów i współpracy z Jego łaską.

Kulminacyjnym punktem spotkania była Eucharystia, którą poprzedziło odsłonięcie granitowego krzyża-repliki papieskiego krzyża z 1979 r., jako pomnika pamięci zmian w ostatnich 30 latach. Uroczystego odsłonięcia dokonała p. Hanna Gronkiewicz-Waltz prezydent stolicy w obecności prezdenta RP, arcybiskupów: Nycza , Michalika i nuncjusza Kowalika. Abp Nycz podkreślił, że ten krzyż już nie jest tymczasowy, jak te, które na tym miejscu układano przez lata ze świateł lub kwiatów.

Wieczorem 6.6.2009 odbył się radosny koncert ewangelizacyjny zespołów New LifeM i Deus Meus. Apel Jasnogórski zakończył ten pełen radości niezapomniany dzień, dając zgromadzonym poczucie uwielbienia Boga, jedności i pokoju.
A.J. Łodziński

20110518-055422.jpg

Opłatek dla rodzin w „Marianum“

Tradycyjnie w styczniu (10-11.01.2009) odbył się w carlsberskim „Marianum“ Opłatek dla rodzin, organizowany przez kręgi Domowego Kościoła.

Spotkanie to ubogacił swą obecnością i homiliami ks. bp Adam Szal (delegat Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie) oraz ks. Adam Wąsik (moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Centrum w Krościenku) i ks. Daniel Trojnar (moderater Ruchu w diecezji przemyskiej).

W sobotę wysłuchaliśmy katechezy na temat „Słowo Boże w rodzinie“, którą głosił ks. Jacek Herma, moderator „Marianum“ w Carlsbergu. Według psalmu 119 „Słowo Boże jest lampą u mych stóp“ – więc jak, pośród wielogłosu informacji, je usłyszeć?

Narzędziem jest Pismo św., ale wpierw muszę sam przyjąć słowo, przemyśleć je w ciszy i skupieniu, zanim zacznę się nim dzielić z innymi. Aby usłyszeć głos przemawiającego Boga, trzeba na ten czas zamilknąć, więc potrzeba, by modlitwa stała się czasem słuchania słów Boga do mnie, a potem wyciągnięcia wniosków dotyczących mojego życia, moich często niełatwych, i nie zawsze zjednujących popularność wyborów. Rodzina to dobre miejsce dla słuchania i głoszenia Słowa Bożego. Ten dar, przeżywany najpierw przez nich osobiście, rodzice winni przekazywać dzieciom, aby one w nim wzrastały. Także Jezus w Rodzinie Świętej poddał się prawom ludzkiego rozwoju i wzrastał kształtowany przez Swych Rodziców. Każde dziecko ma dorastać do realizowania własnych planów i wyborów wspomagane światłem Słowa Bożego i przykładem życia wiary swoich bliskich.

Popołudnie upłynęło w „opłatkowej“ atmosferze, wśród życzeń, kolęd i świadectw uczestników spotkania o roli charyzmatu Ruchu w ich życiu.

Popołudniowa katecheza podjęła temat: „Rodzina szkołą wolność ewangelicznej“. Z lektury listu do Galatów (por. Gal 5,1.13) wynika , że wolność ofiarowana nam przez Boga to nie samowola depcząca prawa innych, lecz umiejętność dokonywania wyborów w głębokiej przyjaźni z Bogiem. Droga kroczenia za Jezusem, Jego nauką prowadzi ucznia do świadomych wyborów, a równocześnie Bóg, który jest pierwszym gwarantem ludzkiej wolności, daje prawo człowiekowi, aby wybierając – kosztował owoców swego wyboru. Krocząc za Jezusem, jako Jego uczeń, muszę wiedzieć, za Kim idę, dlatego tak ważne jest poznawanie Chrystusa, rozpoznawanie Jego głosu w codziennych okolicznościach życia.

W niedzielę odbyło się raczej „kameralne“ spotkanie z naszymi gośćmi z Polski. Przybliżali oni nam pracę Ruchu w diecezji przemyskiej. Mówili o rekolekcjach ewangelizacyjnych w parafii jako o podstawie formowania grup modlitewnych i kręgów Domowego Kościoła. Poszukujący pogłębienia duchowego są zapraszani na rekolekcje tematyczne, o których informację można znaleźć na stronie internetowej diecezji. Organizowane są też w ośrodku w Rzepedzi, w Bieszczadach, Oazy dla rodzin, ale zaleca się, aby dzieci od 4. klasy jeździły osobno na Oazę Dzieci Bożych. Krucjata Wyzwolenia Człowieka krzewi kulturę trzeźwości także przez propagowanie zabaw i wesel bezalkoholowych; wspierając ich przeprowadzanie poprzez angażowanie wodzirejów oraz organizując kursy tańca (szczególnie dla młodych, przy parafiach). Zwraca się także mocno uwagę na piękny wystrój sal zabawy i estetyczny, nieprowokujący ubiór uczestników . Z naszej, „niemieckiej“ strony wspomnieliśmy o innych wymiarach zniewolenia niż alkohol, na przykład od seksu, narkotyków, internetu, telefonu komórkowego, co będzie poruszane na łamach „Eleuterii“ – periodyku KWC w Polsce.
Cieszymy się, że Nowy Rok 2009 zaczął się dla rodzin i Domowego Kościoła tak ciekawym spotkaniem.
Ania i Jurek Lodzinski

20110518-011007.jpg

20110518-011015.jpg

20110518-011022.jpg

20110518-011029.jpg

20110518-011034.jpg

20110518-011041.jpg

Po raz pierwszy w Carlsbergu ORAR I st.

W dniach 2.-5.10.2008 odbyła się w Carlsberskim Marianum pierwsza w Niemczech Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I°., którą prowadził ks. Jarosław Gąsiorek moderator Domowego Kościoła na Ukrainie i krakowska para filialna Danuta i Andrzej Bartosikowie.
W tej Oazie uczestniczyło 18 par małżeńskich, 2 samotni małżonkowie i ok. 20 dzieci. Celem rekolekcji było …