Podsumowanie roku pracy w Skorzeszycach k. Kielc

W ośrodku rekolekcyjnym w Skorzeszycach w dniach 11.-13.09.2009 Domowy Kościół spotkał się, aby ocenić miniony rok pracy. Obecni byli: ks.bp Adam Szal, ks.dr Adam Wodarczyk, ks.dr Andrzej Wachowicz i odpowiedzialni za DK w „terenie“:para krajowa, pary filialne(łączące wiele diecezji), pary diecezjalne . Byli też pp. Karolewscy – para łacznikowa wspierająca nas na zachodzie Europy i w Ameryce.Kręgi za granicą RP reprezentowała para z Austrii i my z Niemiec.
W piątek para krajowa Mirek i Jola Słobodowie zawiązując wspólnotę (150 osób) zachęcili nas do systematycznej pracy formacyjnej w rodzinach i kręgach DK. Wspomnieli też o trwającym obecnie roku modlitwy za kapłanów, apelując o polecanie Bogu moderatorów i księży towarzyszących kręgom.
Sobota zaczęła się wyjazdem do Sanktuarium Św. Krzyża na pobliskiej Łysej Górze. W czasie Eucharystii z udziałem biskupa kieleckigo ks. K. Gurdy nastąpiło powołanie nowych par diecezjalnych i łącznikowych w miejsce ustępujących. Po Mszy Św. zwiedziliśmy klasztor będący od niedawna w rękach księży oblatów.Popołudnie – to spotkania w filiach DK, a wieczorem koncert organowy w pobliskim kościele.
Niedziela była dniem spotkania ogólnego. Po prezentacji DK w diecezjach i za granicą moderator krajowy podkreślił odpowiedzialność par diecezjalnych za przygotowanie i propagowanie rekolekcji wśród rodzin. Zaproszony prof. Tronina z KUL mówił o roli „Biblii w rodzinie“, ukazując potrzebę częstego sięgania po Pismo Święte we wspólnocie. Moderator generalny Ruchu podziękował zebranym za liczny udział w pielgrzymce do Warszawy 6.6.2009. Wspomniał też o „Operacji Rzym“- rekolekcjach oazowych III stopnia dla ok. 250 osób. Już dziś planowana jest podobna Oaza III w Rzymie w 2010 r. Państwo Beata i Tomasz Strużanowscy przejęli „List DK“, który ukazuje się obecnie w zmienionej szacie graficznej, ukierunkowany tematycznie np. ostatni nr 114 o modlitwie osobistej, stanowiąc pomoc dla animatorów kręgów.

Niedzielną Eucharystię zwieńczającą spotkanie prowadził ks.bp Adam Szal i w homilii nawiązał do b. ważnego dokumentu Episkopatu Polski p.t. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie“.
Spotkanie doroczne w Skorzeszycach zorganizowała para diecezjalna kielecka pp. Kapuścińscy i nowo powołani pp. Saletra.
Anna i Jerzy Łodzinski

20110518-055315.jpg

Podobne artykuły