„Dni Skupienia“ dla animatorów DK Hamburg

Motto: „Bóg działa w nas i przez nas, a nie my działamy“ – ¬
słowa Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

W dniach 26-27.10 odbyły się w Hamburgu „Dni Skupienia“ dla animatorów Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

Tematem spotkania była „Droga formacji w DK“ . Na zaproszenie naszej Pary Rejonowej DK przybył ks. Krzysztof Łapiński – Moderator krajowy DK w Polsce oraz Para Filialna-śląska, Jolanta i Krzysztof Gawin. Spotkanie odbyło się przy wspaniałym wsparciu organizacyjnym naszej PR Lucyny i Mariusza Formella i „pod skrzydłami“ i z błogosławieństwem naszego Moderatora, ks. Rafała Zachmielewskiego.
Brało w nim udział 11 par Animatorów miejscowych i dwie pary animatorskie, goście z Hannoveru.

Dzień Skupienia zaczął się dla nas tzw Namiotem Spotkania, tj adoracją Najświętszego Sakramentu i rozważaniem słów Ewangelii według św. Łukasza 13, 1-9. Słowa te mocno trafiły do naszych serc. Oddajmy się w ręce Boskiego Ogrodnika, a wszystko co On z nami uczyni będzie dobre.
Następnie odbyła się uroczysta msza św. dla wszystkich animatorów, Słowo Boże wygłosił nasz gość ks. Krzysztof Łapiński zachęcając nas do wytrwałej pracy i służenia sobie nawzajem. W naszym Ruchu ważna jest posługa i odpowiedzialność we Wspólnocie i aby wraz z małżonką-kiem dążyć do świętości. Ks. Moderator podkreślił szczególną ważność Eucharystii aby w bliskości Boga móc otwierać się na Jego Dary.
Popołudniowa konferencja była poświęcona uzasadnieniu i przestrzeganiu formacji w DK. Główne jej elementy to zobowiązania takie jak:

  • codzienna modlitwa osobista
  • regularne spotkanie ze Słowem Bożym
  • codzienna modlitwa małżeńska
  • codzienna modlitwa rodzinna
  • comiesięczny Dialog Małżeński
  • Reguła Życia
  • udział w rekolekcjach formacyjnych, przynajmniej raz w roku

Są one darami i służą do budowania jedności w małżeństwie i rodzinie, jak również budowaniu człowieka dążącego do wolności i wyzwalającego się od wszelkich zniewoleń.
Był to dzień owocny w dyskusje, dzielenie się życiem i doświadczeniem w pracy w DK.
W niedzielę na mszy św. Wspólnotowej razem z całą Parafią modliliśmy się w intencji małżeństw oraz za nasz Ruch Światło-Życie. Po mszy św. odbyła się konferencja dla całej Wspólnoty z uwzględnieniem wskazówek na kolejny rok pracy formacyjnej.
Nasi goście zapewnili o modlitwie za nas i wyrazili gotowość dalszego wspierania nas swoją radą.
Nasza Wspólnota to ruch ludzi świeckich ale doceniamy ogromną rolę jaką wypełnia dla nas kapłan, Moderator Wspólnoty, który posługuje na naszych spotkaniach i dba o naszą wierność Charyzmatowi Ruchu Światło-Życie.

Barbara Raca-Zielinski
Domowy Kościół, Hamburg

Podobne artykuły