Słowo nowej pary odpowiedzialnej za Domowy Kościół w Niemczech

Na samym początku chcieliśmy podziękować dobremu Bogu za Jego niezgłębione miłosierdzie, Maryi naszej Pani, wszystkim świętym oraz Wam wszystkim, którzy nas wspieracie swoją modlitwą i dobrym słowem .

O DK usłyszeliśmy po raz pierwszy od naszego Księdza moderatora rejonowego Krzysztofa Romanowskiego, Proboszcza PMK w Bielefeld, który poinformował nas o planach powołania pierwszego kręgu DK w Bielefeld. By przyjrzeć się tej wspólnocie lepiej postanowiliśmy najpierw pojechać na Oazę Rodzin I (Wisła 2007r) i II stopnia (Mrzeżyno 2008r). Po tym pięknym doświadczeniu rekolekcyjnym wstąpiliśmy do pierwszego powstającego kręgu w Bielefeld, w którym trwamy do tej pory. Od tamtego czasu, dzięki łasce Bożej, co roku bierzemy udział w rekolekcjach. W 2012 roku podjęliśmy się posługi pary rejonowej na Bielefeld/Paderborn/Dortmund, a po roku na prośbę pary krajowej Agnieszki i Grzegorza Krzyżowskich jak i ówczesnego moderatora krajowego Ks. Sławomira Wojciechowskiego przejęliśmy sąsiedni rejon Kolonii. W ten sposób powstał środkowy rejon DK w Niemczech, w którym posługiwaliśmy przez kolejne 3 lata. Podczas tego czasu dużo nam pomogły spotkania Centralnego Kręgu Carlsberskiego (CKC), gdzie pary rejonowe dzieliły się swoim doświadczeniem. Również w tym czasie dokończyliśmy naszą formację podstawową (Oazę Rodzin III stopnia oraz I i II ORAR) jak i pilotowaliśmy dwa nowo powstające kręgi w Bielefeld. Rekolekcje, formacja w kręgu jak i pełniona posługa pozwoliły nam pogłębić i lepiej zrozumieć czym jest sakrament małżeński, a trwanie we wspólnocie DK daje nam wiele dobrych możliwości chrześcijańskiej formacji indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej jak i wspólnotowej.

Z Carlsbergiem po raz pierwszy zetknęliśmy się około 10 lat temu, gdy do Paderborn przyjechał
Ks. Jacek Herma z Barbarą Mazur (z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła). Podczas tego dnia trwaliśmy wspólnie na modlitwie, słuchaliśmy konferencji ks. Jacka jak i uczestniczyliśmy w Eucharystii. Pod koniec tego spotkania Barbara wręczyła nam film DVD „Carlsberg wczoraj i dziś” mówiący o historii powstania i rozwoju tego ośrodka. Podczas oglądania tego filmu, ku naszemu zdziwieniu zobaczyliśmy, że do Carlsbergu przyjeżdża również Ks. dr Krzysztof Grzywocz, którego znaliśmy osobiście jeszcze z czasów studenckich w Opolu. I tak się później opatrznościowo złożyło, że spotkaliśmy się z nim podczas weekendu zorganizowanego właśnie w Carsbergu w czerwcu 2016 roku. Okazało się później, że było to nasze ostatnie z nim spotkanie i zarazem pożegnanie (jak wiadomo zaginął w Alpach dnia 17 sierpnia 2017 roku). Ks Krzysztof miał i ma (pozostawił po sobie m.in., wiele wartościowych konferencji) piękny dar przybliżania tajemnicy człowieka i Boga. Pozostanie on na zawsze w naszych sercach jako bliski człowiekowi rekolekcjonista, ojciec duchowy i wykładowca.

Cieszymy się że mamy w Niemczech taki ośrodek jak Carlsberg, gdzie posługujący tworzą tam rodzinną atmosferę, gdzie się chętnie wraca 🙂 Tam możemy przyjeżdżać, by pogłębiać nasze życie duchowe jak i poznawać wspaniałych ludzi. Tam też poznaliśmy w 2013 roku Jurka Demskiego, który później wygłosił podczas dwóch spotkań weekendowych (w 2014 i 2015 roku) rekolekcje dla małżeństw w naszym rejonie.

Chcieliśmy jeszcze raz podziękować naszemu Księdzu moderatorowi Krzysztofowi Romanowskimu, za jego wsparcie, zaangażowanie, świadectwo życia jak i zachęcanie nas do podejmowania posługi w DK. Dziękujemy również Agnieszce i Grzegorzowi Krzyżowskim, za ich posługę, którą tyle lat z oddaniem pełnili. Dziękujemy Ks. Jackowi Hermie, Ks. Henrykowi Bolczykowi, Ks.Ireneuszowi Kopaczowi i za uroczystą Eucharystię, wygłoszone Słowo Boże jak i modlitwę w dniu przekazania nam posługi. Dziękujemy również wszystkim członkiniom z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła posługującym w Calsbergu, za każdy uśmiech, dobre słowo i modlitwę.

Dziękujemy każdemu z Was za modlitwę, dobre słowo jak i ciepły uśmiech 🙂

Aneta i Krzysztof Michoń

Podobne artykuły