SZCZĘŚĆ BOŻE WSPÓLNOTO DK NA TERENIE NIEMIEC

Pragniemy podzielić się z Wami wiadomością o zmianie pary odpowiedzialnej w Hanowerskiej wspólnocie.Wybory odbyły się na Paschalnym Dniu Wspólnoty, zostali nimi Marysia i Edward Zander.

Posługę przekazali im Dorotka i Marek Kowalscy- niezwykle zasłużeni dla tej wspólnoty ludzie.
Chcemy podziękować im za oddanie i wiele owoców,które wydało ich zangażowanie.
Dziękujemy im za to,że dzieli się z nami swoim doświadczeniem i w szczególny sposób wspierali nas w posłudze.
Za ich rozmodlenie,wyczucie i wielką pokorę składamy dziś nasze dziękczynienie w ręce naszego Pana!
Niechaj dobry Bóg otacza ich swoją opieką!
Nowej Parze Odpowiedzialnej życzymy wielu łask i błogosławieństw.
Wielu owoców tej posługi dla nich całej wspólnoty !
Mamy nadzieję na głęboką współpracę, która doprowadzi do wypracowywania jedności w DK w Niemczech w łączności ze strukturami w Polsce.

Chwała Panu za wszystkich odpowiedzialnych w naszej wspólnocie.Za ich czas oraz niezwykłe zaangażowanie.
Dziękujemy wszystkim odchodzącym Animatorom za ich posługę ,za odpowiedzialność za krąg,w którym zostali powołani do posługi.
Nowo wybranym Animatorom życzymy działalności według Bożego planu.
Wielu darów Ducha Świętego w czasie trwania posługi i odpowiedzialności w działaniach.
Nie zapominamy o Was w modlitwie. Najważniejsze bowiem jest by objeła nas wszystkich światłość,która poprowadzi powierzone nam małżeństwa i nas w kierunku prawdy.

Pozostańcie w Panu.

Agnieszka i Grzegorz Krzyżowscy-odp.za DK w Niemczech

Podobne artykuły