Relacja z XXXVIII Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

W dniach 22-25 lutego odbyła się na Jasnej Górze w Częstochowie XXXVIII KONGREGACJA ODPOWIEDZIALNYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE.

Byliśmy tam również jako delegaci z ramienia naszej posługi w Domowym Kościele. Tegoroczna Kongregacja zaskoczyła organizatorów dużą frekwencją.

Rok formacyjny 2013-2014 upływać będzie pod hasłem pracy rocznej Narodzić się na Nowo – słowa te zaczerpnięte z Biblii z rozmowy Jezusa z Nikodemem, były przdmiotem wielu rozważań kolejnych prelegentów. 

Wszystkie wystąpienia pobudzały nas i inspirowały do większego jeszcze zaangażowania ewangelizacyjnego.Nie chodzi tylko o doskonalenie warsztatu w tej dziedzinie,ale przede wszystkim o to by prawdami zawartymi w Ewangelii żyć. By Jezus Chrystus determinował wszystkie nasze działania.

Należy pamiętać,że ewangelizacja odbywa się na trzech płaszczyznach:poprzez modlitwę,czyny miłości i świadectwo. Żeby to wszystko wspólgrało i było autentyczne musi zajmować całe nasze życie i całe nasze serca. Nie można żadnej strefy wyłączyć z działania Bożego.

Podkreślano ważność pomnażania ludzi,którzy zajmą się ewangelizacją. Istotne też w Nowej ewangelizacji jest rozszerzanie działań misyjnych,a także podejmowanie dialogu ze światem,który podważa prawdę.

Wyrażnie zaznaczono co zrobić,było też wiele świadectw,które mogły słuzyć nam jako drogowskaz.

Swoim doświadczeniem i owocami, dzieliło się z nami między innymi Centrum Duchowości w Tychach, a także członkowie Zespołu Parlamentarnego wychowanków Ruchu Światło-Życie, oraz Diakonia Społeczna z Bydgoszczy.

Kongregacja była dla nas czasem wyjątkowym,pełnym emocji i słów, które zapadły w pamięci. Mamy nadzieję, że pobudzi nas to do jeszcze większego,szczerego zaangazowania w posługę odpowiedzialnych za DK w Niemczech.

Dziękujemy Bogu za ten czas… za wspaniałe wykłady,świadectwa, a także za spotkania i rozmowy,za wspólnotową modlitwę, a także za posługę wielu osób,ktore czuwały nad przebiegiem spotkania i dbały o to by przebiegło sprawnie i ciekawie.

Pozostańcie w opiece Bożej-Agnieszka i Grzegorz Krzyżowscy-odp.za DK w Niemczech.

Podobne artykuły