Relacja z rejonowego Dnia Wspólnoty rejonu Paderborn-Bielefeld-Dortmund-Köln

20131023-111238.jpgW sobotę 12 października odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła rejonu Paderborn/Bielefeld/Dortmund/Köln, który miał miejsce przy PMK Dortmund. Spotkanie to rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Prałat dr Ryszard Mroziuk, kazanie wygłosił moderator rejonowy ks. kan. dr Krzysztof Romanowski z Bielefeld. Eucharystię współkoncelebrował również ks. dr Wojciech Styś, opiekun kręgów Domowego Kościoła w Dortmundzie. Podczas kazania ks.Krzysztof wskazał na to, że Domowy Kościół to jedna z wielu dróg prowadzących do Boga, a każdy kto prawdziwie kroczy tą drogą zmierza do świętości. Natomiast przed błogosławieństwem ks. Prałat wskazał na błogosławionych małżonków Zelie i Ludwika Martin jako wzór świętości dla naszych rodzin.

Dalsza część Rejonowego Dnia Wspólnoty miała miejsce w Domu Parafialnym, gdzie po zawiązaniu wspólnoty, podczas wspólnej modlitwy, śpiewu i godziny świadectw wielbiliśmy Boga. Był też czas na wspólne świętowanie agapy. Celem tego spotkania było umocnienie naszej wiary przez dawanie świadectwa z przeżytych rekolekcji, jak i dzielenie się tym, co daje małżeństwom i rodzinom trwanie na drodze Domowego Kościoła. Dziękujemy za piękne świadectwa, które pokazały, że nasz Pan Jezus Chrystus jest obecny i działa w naszym życiu!

Był to pierwszy Rejonowy Dzień Wspólnoty naszego rejonu.
Dziękujemy Panu Bogu za tak budujące spotkanie! Dziękujemy księżom, a szczególnie ks.Krzysztofowi za trwanie z nami na modlitwie podczas całego spotkania! Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do: przygotowania Liturgii Słowa, oprawy muzycznej, rozstawiania i składania stołów, przygotowania różnych potraw, sałatek, ciast, za pracę w kuchni i pilnowanie dzieci, … 🙂 !
Było to dla nas radosne i ubogacające spotkanie – dziękujemy wszystkim którzy na nie przybyli !!!

Aneta i Krzysiek Michoń / Bielefeld

 

Podobne artykuły