Świadectwo z zawiązania Kręgu Rejonowego

Zawiązanie Kręgu Rejonowego – Relacja pary rejonowej ze spotkania.

Nasz rejon to cztery kręgi funkcjonujące w trzech miastach-w Paderbornie, w ktorym mamy dwa kręgi, w Bielefeldzie działa jeden krąg, w Dortmundzie funkcjonuje również jeden krąg. Animatorzy tych kregów spotkali się w naszym domu by zawiązać Krąg Rejonowy. Było to nasze pierwsze spotkanie, które jest początkiem naszej wspólnej pracy nad dobrym funkcjonowaniem istniejących tu wspólnot. W spotkaniu uczestniczył Moderator Rejonowy – Ks. Krzysztof Romanowski, który służył nam swoim doświadczeniem i starał się pomóc w ustaleniu spraw najważniejszych. Nasze kręgi powierzyliśmy opiece Maryji w naszej wspólnej modlitwie. Staraliśmy się jako para rejonowa poznać wszystkie kręgi, a także historie ich powstania i specyfikę. Zastanawialiśmy się wspólnie nad wieloma kwestiami, miedzy innymi nad tym jak namawiać małżeństwa do wyjazdów na rekolekcje zarówno te piętnastodniowe, jak i do wyjazdów na ORAR-y, sesje i rekolekcje tematyczne. Spotkanie było bardzo owocne

Poznaliśmy się wzajemnie, a ponieważ przyjechali również przedstawiciele kręgu z Dortmundu, którego nie znaliśmy, mogliśmy spojrzeć na nasz rejon całościowo i nawiązać cenny kontakt. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy potrzebę takich cyklicznych spotkań w kręgu. Zweryfikowaliśmy przebieg spotkania w kręgu. Ustaliliśmy plan krótkoterminowe i długoterminowe dotyczące naszego kręgu rejonowego. Zapadły też pewne ustalenia, które ułatwią małżonkom naszych kręgów wyjazd na rekolekcje w przyszłym roku. Dziękujemy Panu,że ten krąg się zawiązał, prosimy w modlitwach, żeby nasza posługa przekładała się na realny rozwój duchowy małżeńst. Na większą ich odpowiedzialność za krąg.
CHWAŁA PANU!

A.G KRZYŻOWSCY
Paderborn

Podobne artykuły