Relacja ze spotkania kręgu rejonowego w Carlsbergu 04.12.2011

Spotkanie odbyło się 4.12.11 w ośrodku Ruchu. Prowadzili je Teresa i Mieczysław Płachta. W obecności 6 par animatorskich omówiono aktualne sprawy dot. kręgów.  Po otrzymaniu odpowiedzi na list jedności od ks.bp Wiesława Lechowicza ( delegata Episkopatu d/s duszpasterstwa emigracji polskiej) ośrodek Ruchu zaprosił go na spotkanie opłatkowe w Marianum/Carlsbergu w dniu 7.1.20012.  Zachęcamy wszystkich uczestników kręgów DK do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Wiele uwagi poświęcono na spotkaniu sprawom finansowym. 

Zbliżajace się rekolekcje letnie II stopnia w Carlsbergu 13.-29.7.2012 z udziałem pp. Tomasza i Agnieszki Talaga (pamiętamy ich udział w weekendzie małżeńskim o dialogu) wymagają już teraz zatroszczenia się o urlop i przygotowania finansów. 

Chcemy aby rodziny mniej zamożne i wielodzietne brały w nich udział.

Dlatego echem ze spotkania par rejonowych powtórzyliśmy propozycje utworzenia funduszu „solidarnościowego“na dopłaty do kosztów oazy dla uczestników mniej zamożnych. Fundusz ten powstanie ze „składek“ od poszczególnych kręgów.

Pierwszy krok juz postawiliśmy.  Jakub Stoiński zgodził się być skarbnikiem „centralnym“ dla DK w Niemczech i w najbliższym tygodniu podamy nr konta „solidarnościowego“, na które od stycznia można wpłacać część fuduszy, ktore są (chyba?) zbierane już w niemal każdym kręgu. Niewielka część funduszu wesprze koszty wyjazdu na doroczne spotkanie DK w Polsce (wrzesień) i ew. na kongregację odpowiedzialnych Ruchu w Częstochowie (luty).

Jerzy Łodzinski

Podobne artykuły