12 Spojrzeń

”12 spojrzeń, Ojciec Franciszek Blachnicki z różnych perspektyw” – cykl audycji przygotowanych z okazji 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego, których autorem jest o. Bartłomiej Parys. Kolejne odcinki te ukazyją się 24. dnia każdego miesiąca.