Opłatek dla rodzin w „Marianum“

Tradycyjnie w styczniu (10-11.01.2009) odbył się w carlsberskim „Marianum“ Opłatek dla rodzin, organizowany przez kręgi Domowego Kościoła.

Spotkanie to ubogacił swą obecnością i homiliami ks. bp Adam Szal (delegat Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie) oraz ks. Adam Wąsik (moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Centrum w Krościenku) i ks. Daniel Trojnar (moderater Ruchu w diecezji przemyskiej).

W sobotę wysłuchaliśmy katechezy na temat „Słowo Boże w rodzinie“, którą głosił ks. Jacek Herma, moderator „Marianum“ w Carlsbergu. Według psalmu 119 „Słowo Boże jest lampą u mych stóp“ – więc jak, pośród wielogłosu informacji, je usłyszeć?

Narzędziem jest Pismo św., ale wpierw muszę sam przyjąć słowo, przemyśleć je w ciszy i skupieniu, zanim zacznę się nim dzielić z innymi. Aby usłyszeć głos przemawiającego Boga, trzeba na ten czas zamilknąć, więc potrzeba, by modlitwa stała się czasem słuchania słów Boga do mnie, a potem wyciągnięcia wniosków dotyczących mojego życia, moich często niełatwych, i nie zawsze zjednujących popularność wyborów. Rodzina to dobre miejsce dla słuchania i głoszenia Słowa Bożego. Ten dar, przeżywany najpierw przez nich osobiście, rodzice winni przekazywać dzieciom, aby one w nim wzrastały. Także Jezus w Rodzinie Świętej poddał się prawom ludzkiego rozwoju i wzrastał kształtowany przez Swych Rodziców. Każde dziecko ma dorastać do realizowania własnych planów i wyborów wspomagane światłem Słowa Bożego i przykładem życia wiary swoich bliskich.

Popołudnie upłynęło w „opłatkowej“ atmosferze, wśród życzeń, kolęd i świadectw uczestników spotkania o roli charyzmatu Ruchu w ich życiu.

Popołudniowa katecheza podjęła temat: „Rodzina szkołą wolność ewangelicznej“. Z lektury listu do Galatów (por. Gal 5,1.13) wynika , że wolność ofiarowana nam przez Boga to nie samowola depcząca prawa innych, lecz umiejętność dokonywania wyborów w głębokiej przyjaźni z Bogiem. Droga kroczenia za Jezusem, Jego nauką prowadzi ucznia do świadomych wyborów, a równocześnie Bóg, który jest pierwszym gwarantem ludzkiej wolności, daje prawo człowiekowi, aby wybierając – kosztował owoców swego wyboru. Krocząc za Jezusem, jako Jego uczeń, muszę wiedzieć, za Kim idę, dlatego tak ważne jest poznawanie Chrystusa, rozpoznawanie Jego głosu w codziennych okolicznościach życia.

W niedzielę odbyło się raczej „kameralne“ spotkanie z naszymi gośćmi z Polski. Przybliżali oni nam pracę Ruchu w diecezji przemyskiej. Mówili o rekolekcjach ewangelizacyjnych w parafii jako o podstawie formowania grup modlitewnych i kręgów Domowego Kościoła. Poszukujący pogłębienia duchowego są zapraszani na rekolekcje tematyczne, o których informację można znaleźć na stronie internetowej diecezji. Organizowane są też w ośrodku w Rzepedzi, w Bieszczadach, Oazy dla rodzin, ale zaleca się, aby dzieci od 4. klasy jeździły osobno na Oazę Dzieci Bożych. Krucjata Wyzwolenia Człowieka krzewi kulturę trzeźwości także przez propagowanie zabaw i wesel bezalkoholowych; wspierając ich przeprowadzanie poprzez angażowanie wodzirejów oraz organizując kursy tańca (szczególnie dla młodych, przy parafiach). Zwraca się także mocno uwagę na piękny wystrój sal zabawy i estetyczny, nieprowokujący ubiór uczestników . Z naszej, „niemieckiej“ strony wspomnieliśmy o innych wymiarach zniewolenia niż alkohol, na przykład od seksu, narkotyków, internetu, telefonu komórkowego, co będzie poruszane na łamach „Eleuterii“ – periodyku KWC w Polsce.
Cieszymy się, że Nowy Rok 2009 zaczął się dla rodzin i Domowego Kościoła tak ciekawym spotkaniem.
Ania i Jurek Lodzinski

20110518-011007.jpg

20110518-011015.jpg

20110518-011022.jpg

20110518-011029.jpg

20110518-011034.jpg

20110518-011041.jpg